14/11/2022
📢 กทพ. ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษ 🛣 ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น
📢 กทพ. ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษ 🛣 ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุม APEC 2022 ตกหล่น  ​ 🔺🔺ตามที่สื่อส […]