13/06/2023
🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ✅
🛣 กทพ. เข้าร่วมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา ( […]
26/05/2023
🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ✅
🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำ […]