03/11/2022
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢 […]