19/09/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🚗
🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอาคารศูนย์บริหารท […]