11/10/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🚗
🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก […]
28/04/2023
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 👷 🏫 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของ กทพ. ⭐
🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 🏫 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมแ […]