25/11/2016
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ครบรอบปีที่ ๔๔
วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]