27/11/2023
🎁 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 51 ปี “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำเส้นทางใหม่สู่ภูมิภาค” 🏢 🌟
 🏢 🎁 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 51 ปี “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำเส้นทางใหม่สู่ภูมิภาค” […]