24/02/2023
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🛣 🗾
🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความคืบหน้าใน […]