23/03/2021
การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ บาท) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564
22/03/2021
การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564
18/03/2021
การซื้อ งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของการกรมทางหลวง ระยะที่ ๑
วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
15/03/2021
การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
11/03/2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
24/04/2020
การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)