30/09/2022
กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 🚞
🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม ✒️ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 👷 ณ 🚃 สถานีกลางกรุ […]