18 กุมภาพันธ์, 2021
การซื้อ คอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง