18/03/2019
กทพ. รับการตรวจประเมินการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระเงินค่าผ่านทางพิเศษ และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้ารับกา […]
06/02/2017
กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( […]