07/07/2021
กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543
📍📍📍กทพ. งดให้บริการ EXAT Call Center 1543 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 01 […]