21/05/2023
✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 📢 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ 🇹🇭 ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ✨
✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ขอเช […]
20/05/2023
📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 📒📙
📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน […]
19/05/2023
💫 ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 🌟 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌅
💫 ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 🌟 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌅 📢 […]
18/05/2023
🗣 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2566 ✨
🗣 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็ […]
18/05/2023
🖥 ⌨️ ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม 🌟 เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ✨ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
🖥 ⌨️ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม 🌟 เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอ […]