27/11/2023
🎁 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 51 ปี “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำเส้นทางใหม่สู่ภูมิภาค” 🏢 🌟
 🏢 🎁 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 51 ปี “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำเส้นทางใหม่สู่ภูมิภาค” […]
25/11/2022
🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี 🎁 งานวันคล้ายวันก่อตั้ง 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 50 ปี 🌟 แห่งผู้นำนวัตกรรมทางพิเศษ 🏢
🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี 🎁 งานวันคล้ายวันก่อตั้ง 🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5 […]