21/08/2023
🔴 กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 🔴
📣 🛣️ กทพ. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โครงการประเมินความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในการพัฒนาพื้นท […]