11/01/2017
กทพ. ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)
วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือ […]