10/08/2023
🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🗾 ณ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🏖
🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่ […]
09/08/2023
🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย 🗾 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 🏖
🔖 กทพ. จัดการประชุม 📃 🛣 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษเชื่ […]
22/06/2023
🛣️ ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ⛳️ 🌉
🚩 ผู้ว่าการ กทพ. นำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงให้ […]