11 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564