28/03/2020
กทพ. ร่วมกับ ตร. กทม. และ สธ. ตั้งจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก.ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) กระทรวงคมนาคม ให้ความร่วมมือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร […]