07/12/2016
กทพ.ตั้งจุดบริการรับรองประชาชน ณ บริเวณเต้นท์บริการประชาชนของกระทรวงคมนาคม ใกล้ประตูทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งจุดบริการรับรองประชาชนของกระทรวงคมนาคม ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก […]