11/07/2016
กทพ. ร่วมมือกับ กกต. รณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ
กทพ. ร่วมมือกับ กกต. รณรงค์และเผยแพร่การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายศุ […]