11/05/2016
แถลงการณ์ สร.กทพ. เรื่องข้อพิพาทค่าผ่านทาง ปี ๔๖ (ฉบับที่ ๒)
กทพ. ตกเป็นเหยื่อคำใหญ่ ๒ (ตีแผ่ มติบอร์ด) มติบอร์ดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผลอย่างไร ชาว กทพ. […]