13/12/2016
กทพ. รวมพลังซื้อข้าว ช่วยชาวนาไทย
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) […]