20/08/2023
📢 กทพ. ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ลงภาพรถบรรทุกที่บรรทุกทางคอนกรีตขนาดใหญ่วิ่งอยู่บนเส้นทางที่มีลักษณะคล้ายทางด่วน 🛣 📌
📢 กทพ. กรณีสื่อสังคมออนไลน์ลงภาพรถบรรทุกที่บรรทุกทางคอนกรีตขนาดใหญ่วิ่งอยู่บนเส้นทางที่มีลักษณะคล้าย […]