04/04/2023
กทพ. จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนและนำชมแนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร : MR 10)
🛣  กทพ. จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนและนำชมแนวสายทางโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจตุโ […]