26 กุมภาพันธ์, 2018
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น.
เนื่องด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงบริเวณน […]