28/12/2017
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมตั้งหน่วยบริการประชาชน ๖ แห่ง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุร […]
21/12/2017
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ขับขี่ความปลอดภัย ๓ มาตรการ ห่วงใยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่
๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย ๑. ขับช้า : ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุ ๒. เปิดไฟหน้ารถ […]