24 กันยายน, 2019
กทพ. ปล่อยขบวนรถและส่งพนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเ […]
11 มกราคม, 2017
กทพ. ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐)
วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๐) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่ง ๑๒ นักปฏิบัติการพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ครบมือ […]