4 มกราคม, 2021
การซื้อระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางบูรพาวิถี
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 04 มกราคม 2564