04/05/2020
กทพ. แจ้งปิดปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านฯ ดาวคะนอง ช่องที่ 2,3 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2563 (ตลอด 24 ชม.)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่าน ฯ ดาวคะนอ […]