16/06/2023
📢 กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป 🚙
📢 กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง  🛣 ด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass […]