12/12/2023
📢 กทพ. ขอแจ้งทดสอบเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 บริเวณซอยวัดยายร่ม ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 🚙
📢 กทพ. ขอแจ้งทดสอบเปิดใช้สะพานกลับรถใหม่ 🛣 บนถนนพระราม 2 ช่วง กม.2+830 บริเวณซอยวัดยายร่ม ตั้งแต่วัน […]