23/06/2023
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 🚧 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2566 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ 🚙
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด เบี่ยงจราจรชั่วคราว 🛣 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 ⚠️  เพื่อดำเ […]
12/06/2023
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 🚧 เพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2566 🚙
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด เบี่ยงจราจรชั่วคราว 🛣 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 และซอยราษฎร์บูรณะ 32/2 ⚠️  เพื่อดำเ […]
18/07/2022
🚧 กทพ. แจ้งการ ⛔ ปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565
🚧 กทพ. แจ้งการ ⛔ ปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2 […]
08/07/2022
🚧 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
🚧 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ⚠️ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 🚧🛣 การทางพ […]