10 กรกฎาคม, 2019
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถีวันที่ ๑๐ กรกฎาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอส.ดับเบิ้ลยู. (S.W. Joint Venture) เป็นผู้ […]