09/02/2024
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระโขนง ทางพิเศษฉลองรัช ⚠️ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต 🚧 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 🚙
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจรบริเวณ 🚧 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระโขนง ทางพิเศษฉลองรัช 🛣 เพื่อดำเนิน […]
07/02/2024
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ทางพิเศษฉลองรัช ⚠️ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีต 🚧 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 🚙
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจรบริเวณ 🚧 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ ทางพิเศษฉลองรัช 🛣 เพื่อดำเนิ […]