28/07/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ บางแก้ว ๑ และ ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทางเพิ่มเติม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการก่อสร้างฐานโครงสร้างและติดตั้งป้ายบอกทางเพิ […]