05/07/2023
📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงจราจรชั่วคราว 🚧 บนไหล่ทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากด่านพระราม 4-2 ถึงด่านลุมพินี ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2566 🚙
📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด เบี่ยง 🚧 จราจรชั่วคราว 🛣 บนไหล่ทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากด่านพระราม 4- […]