13/12/2016
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมคณะผู้บริหารลงตรวจสภาพการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ และด่านดาวคะนอง
ในวันนี้ 13 ธันวาคม 2559 นายณรงค์ เขียดเดช ผวก. กทพ. พร้อมผู้บริหาร ตรวจสภาพการจราจร บริเวณด่านสุขสว […]