28/08/2022
📢 วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ด่านฯ ดินแดง 1 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️
📢 วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่ […]