07/12/2023
📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ พระราม 9-2 และด่านฯ ลาดพร้าว ออกไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน 🚙
📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ พระราม 9-2 และด่านฯ […]
16/01/2023
📢 😍 กทพ. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด 🔖 ค่าผ่านทางพิเศษที่ 🛣 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท 🚗 🚐 🚚 🚛 🚌 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 จะให้ส่วนลดเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass เท่านั้น🌡⭐
📢 😍 กทพ. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด 🔖 ค่าผ่านทางพิเศษที่ 🛣 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถท […]
22/11/2021
รวค. แถลงแนวทางการลดภาระแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ กรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ การขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) และการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดพิเศษต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 รวม 2 สายทาง
💁‍♂️ รวค. แถลงแนวทางการลดภาระแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ กรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษทางพิเศษสายศรีรั […]