15/04/2020
กทพ. ปิดปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงและด่านเก็บค่าผ่านทางบางนา 16 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์ ใ […]