16/06/2020
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบน ทางด่วนพิเศษสายศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ช่วงหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม 3 ขาเข้ามุ่งหน้าถนนพระราม 9 / แจ้งวัฒนะ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินกา […]