18/04/2023
✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣 ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ร่วมทำ 📝 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ 💵
✅ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ 🛣ด่าน ฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ✍️ 📄 ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเ […]