31/10/2016
กทพ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลและการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และ รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์
วันนี้ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) […]