17/04/2024
🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 🚘 🚗 🚒 🚐 ⛳️
🎉 กทพ. ร่วมตรวจติดตามการให้บริการและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 💦 […]