22 สิงหาคม, 2020
กทพ. ผ่านการตรวจประเมิน ISO 14001 และ ISO 9001
🌎 ✅ ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถีผ่านการตรวจประเมิน และได้ร […]
31 พฤษภาคม, 2018
กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อย่างต่อเนื่อง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ของ […]
2 พฤศจิกายน, 2017
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกร […]