16 เมษายน, 2016
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมผู้บริหาร กทพ. ให้การต้อนรับ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ในการเข้าตรวจเยี่ยม และตรวจสอบปริมาณจราจรขาเข้า บนทางพิเศษ ณ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)
ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมผู้บริหาร กทพ. ให้การต้อนรับ นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ในการเข้า […]