21/02/2024
📢 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass 📋 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 200 บาท 💵💰
📢  กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 20 […]
12/05/2023
📢 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass 📋 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 200 บาท 💵💰
📢  กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้บัตร Easy Pass ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ไม่ควรให้เหลือยอดเงินสำรองต่ำกว่า 20 […]