02/02/2023
กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
📢 กทพ. ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ กทพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที ⭐
📢  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการ หรือ ผู้ที่เคยติดต่อกับ กทพ. ร่วมตอบแบบ […]